Suomeksi På svenska

KÄYTTÖEHDOT

Kotijakeluohjelma

Kotijakeluohjelmiston (HDWS) (“Ohjelmisto") on kehittänyt Ruotsissa toimiva ja rekisteröity yhtiö OneMed Sverige AB (”OneMed”), jonka yritystunnus on 556764-4140 ja osoite on Box 50, 401 20 Göteborg. Ohjelmisto on verkkopohjainen palvelu. Ohjelmisto on kehitetty terveydenhuollon henkilöstölle julkisen terveydenhoidon maksamien, asiakkaalle toimitettavien hoitotuotteiden tilausten hallintaan. Ohjelmistossa hoitohenkilöstö luo reseptin, joka sisältää vastaanottajan tiedot, tuotteet, määrät, sopimuskauden sekä toimituskerrat sopimuskauden aikana. Potilaan hoidosta vastaava organisaatio (”Asiakas”) on tehnyt sopimuksen OneMedin kanssa ohjelmiston toimittamisesta. Asiakkaalla on tämän sopimuksen puitteisissa Ohjelmiston käyttöoikeus, joka ei ole yksinomainen. Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Ohjelmiston käyttöä, sisältäen ohjelmiston sisällön ja toiminnallisuudet. Käyttäessäsi Ohjelmistoa sitoudut näiden Käyttöehtojen sisältämiin sääntöihin ja rajoituksiin.

Ohjelmiston käyttö

Ohjelmiston käyttäjä on vastuussa siitä, että Ohjelmiston käyttö ei riko mitään paikallista lainsäädäntöä eikä näitä Käyttöehtoja. Ohjelmiston käyttäjä ei saa rikkoa, kiertää tai muuttaa Ohjelmistoja tai laitteistoja, joita OneMed käyttää suojatakseen Ohjelmistoa tai sen sisältämää tietoa. Lisäksi käyttäjä ei saa toimia sellaisella tavalla, joka johtaisi Ohjelmiston toiminnan häiriöihin, ylikuormittumiseen, heikentyneeseen tai vialliseen toimintaan tai tavalla, joka aiheuttaisi vahinkoa Ohjelmistolla tai OneMedille.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi tuotemerkit, tekijänoikeudet, patentit ja lähdekoodit, sekä Ohjelmistoon liitetyt ominaisuudet ja toiminnot ovat OneMedin ja/tai ulkopuolisten lisenssin omistajien omaisuutta, eikä niitä saa käyttää muuhun kuin Ohjelmiston tarvittavaan käyttöön näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka syntyvät ohjelmiston käytöstä ovat OneMedin omaisuutta. Käyttäjä ei saa muuttaa, kääntää, tuottaa, kopioida tai siirtää Ohjelmistoa muutoin kuin silloin jos se on nimenomaan laillisesti sallittua.

Henkilötietojen käyttö

Ohjelmistoa käytettäessä hoidon kohteena olevan henkilön tiedot, kuten nimi, henkilötunnus, tehdyt hoitotoimenpiteet ja valitut hoitotuotteet, rekisteröidään Ohjelmistoon ja niitä käsitellään Ohjelmistossa. Järjestelmään on tallennettu lisäksi käyttäjätiedot, kirjautumistunnus ja Asiakkaan tiedot. Käyttäjän henkilötietoja käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja Ohjelmistoon kirjautumiseen, sekä sen varmistamiseksi, että käyttäjä voi käyttää Ohjelmiston eri toimintoja sovitusti. OneMed käsittelee henkilötietoja Asiakkaan toimeksiannosta. Henkilötietojen käsittely Ohjelmistossa on Ohjelmiston käyttäjän vastuulla. OneMed toimii henkilötietojen osalta alihankkijana. Henkilötietojen käsittelystä on tehty Asiakkaan ja OneMedin välillä sopimus. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä Asiakkaaseen.

Evästeet

Eväste (cookie) on tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Eväste sisältää Ohjelmiston toiminnan tarvitsemaan informaatiota. Ohjelmisto käyttää kolmea erilaista evästettä: 1) Käyttäjäistunnon aikainen eväste, joka tuhoutuu 20 minuutin kuluttua Ohjelmiston käyttämisen jälkeen, 2) Käyttäjän koneelle pysyvästi tallennettu, kielitietoja sisältävä eväste, johon tallentuu käyttäjän valitsema ohjelmiston käyttökieli ja jonka käyttäjä voi halutessaan poistaa, 3) Eväste, joka sisältää tietoa käyttäjän kirjautumistunnuksesta ja joka tuhoutuu 20 minuutin kuluttua Ohjelmiston käytön päätyttyä. Evästeet tallentavat tietoa ohjelmiston käyttäjäistunnosta, kielivalinnasta ja käyttäjänimestä. Evästeitä käytetään, jotta ohjelmisto muistaisi käyttäjän kirjautumisen yhteydessä tekemät valinnat. Ohjelmiston käyttö ei ole mahdollista mikäli evästeet on estetty.

Ohjelmiston käyttövarmuus

OneMedin tavoitteena on tarjota mahdollisimman toimintavarma ympäristö ilman teknisiä käyttökatkoja tai virheitä. Ohjelmiston huolto tai päivitystoimenpiteet voivat ajoittain estää Ohjelmiston käytön. OneMedillä on oikeus tehdä suunniteltuja päivityksiä ja huoltotoimenpiteitä ilman etukäteisilmoitusta.

Vastuunrajaus

Ohjelmisto on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän avuksi valittaessa Organisaation valikoimassa olevista tuotteista sopivia. Käyttäjä, joka hoitaa tuotteilla potilasta, on aina itse vastuussa annetusta hoidosta ja tuotteista riippumatta siitä onko tuotevalinta tehty Ohjelmistoa käyttäen. OneMed ei vastaa valituista tuotteista eikä tilanteista, joissa valittu tuote ei täytä odotuksia tai sovi valittuun käyttöön. Ohjelmisto näyttää vain ne tuotteet, jotka on sovittu Asiakkaan valikoimaan tai sovittu hankittavaksi OneMediltä. OneMed ei vastaa siitä, että annettu tuoteinformaatio on oikein ostetuissa tuotteissa. Ohjelmisto on tehty käytettäväksi uusimmilla internetselaimilla. OneMed ei takaa että Ohjelmisto toimisi vanhemmilla selainversioilla. OneMed ei vastaa suorista tai epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappiosta, jotka ovat aiheutuneet Ohjelmiston käytöstä tai Ohjelmiston toimimattomuudesta tai tuotteen valinnasta. OneMed ei myöskään maksa korvausta suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappiosta.

Muutokset Käyttöehtoihin

OneMed pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja halutessaan. Käyttäjiä informoidaan merkittävistä muutoksista riittävän ajoissa ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Jatkamalla Ohjelmiston käyttöä käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot.

Kiistat

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yhden välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.